Volby 2017: Které strany jsou pro přijímání uprchlíků? A kdo migraci říká jasné ne?

Praha - Už za několik dní Češi ve volbách vyberou nové poslance. Strany se snaží občany přesvědčit svými volebními programy, do kterých shrnují svoje priority pro příští čtyři roky. Jedním ze žhavých témat je také migrace - ať už ta spojená s migrační vlnou z Blízkého východu a Afriky, nebo migrace pracovních sil. Připravili jsme proto pro vás přehled toho, co by jednotlivé strany chtěly prosadit.

Přidejte svůj názor 24 komentářů

uprchlíci, ilustrační fotografie

ANO

Hnutí ANO před volbami mluví o tom, že je třeba uzavřít vnější evropské hranice a důsledně se bránit proti nelegální migraci. V souvislosti s migrační krizí a teroristickým útokům v Evropě ANO zdůrazňuje v programu bezpečnost občanů. „Ochrana národní identity je pro nás prioritou. Chceme navyšovat peníze pro zpravodajské služby a na armádu na 2 procenta HDP s cílem mít 30 až 35 tisíc vojáků vybavených špičkovou technikou. Svoji bezpečnost také budeme hlasitě prosazovat v rámci Evropské unie a NATO. Musíme uzavřít vnější evropskou hranici, důsledně se bránit proti nelegální migraci, bojovat s pašeráky, a hlavně celou situaci řešit mimo evropský kontinent. To je nejen náš národní zájem, ale i zájem celé Evropy, za který musíme v Bruselu bojovat,“ hlásá ANO.

Hnutí také chce, aby rozhodnutí o přijímání uprchlíků zůstala v kompetenci jednotlivých států. „Česká i evropská zahraniční politika musí usilovat o řešení migrační krize prostřednictvím omezování migračních toků již v zemích původu. Za tímto účelem se chceme podílet na řešení příčin migrace v rámci mezinárodních operací (EU, NATO) zejména v konfliktních oblastech, a tím předcházet dalším migračním vlnám. Budeme prosazovat změnu zaměření rozvojových programů, které se musí soustředit na konflikty rozvrácené země (Libye, Sýrie, Irák, Afghanistán) nebo na země s velmi špatnou životní úrovní (Eritrea, země subsaharské Afriky),“ slibuje ANO.

ANO také voliče ujišťuje, že bude prosazovat vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené ke společné obraně schengenského prostoru před nelegální migrací a v případě potřeby ve spolupráci s Armádou České republiky plně zajistí ochranu českých státních hranic.

ČSSD

Sociální demokraté slibují, že budou podporovat vytváření systému preventivních opatření k zastavení nelegální migrace, hovoří především o cíleném a podmíněném poskytování humanitární a rozvojové pomoci do afrických a asijských zemí, odkud lidé nejčastěji přicházejí. „Odmítli jsme a odmítáme takové modely, jejichž ústředním a trvalým principem jsou povinné přerozdělovací kvóty,“ tvrdí ČSSD.

V souvislosti s migrací také zmiňují ekonomické migranty stěhující se kvůli práci. „Nedovolíme snižovat cenu práce v ČR neregulovanou pracovní migrací ze zemí mimo Evropskou unii. Stejně tak budeme usilovat i o to, aby se výroba nadále nepřesouvala mimo společný evropský trh do zemí, kde je práce výrazně levnější, kde jsou nedůstojné pracovní podmínky a kde zákony nechrání dostatečně životní prostředí,“ píše se přímo v předvolebním programu strany.

ODS

Občanští demokraté chtějí vyjednat výjimku ze společné azylové a migrační politiky Evropské unie. Plánují naopak zavést to, co označují za zodpovědnou a důslednou přistěhovaleckou politiku. „Je důležité ulehčovat podmínky vstupu těm cizincům, kteří mohou být přínosem, a naopak zpřísňovat podmínky těm, kteří nemají úctu k našim zákonům, hodnotám a zvykům a jde jim o zneužívání našeho sociálního systému,“ tvrdí ODS.

KSČM

Komunisté mají v programu odmítnutí migračních kvót. Předseda KSČM Vojtěch Filip v souvislosti s migrací v předvolebním rozhovoru pro EuroZprávy.cz, že si Česko musí chránit svoji integritu a svoji suverenitu. KSČM vidí v neřízené a nekontrolované migraci obrovské bezpečnostní riziko. 

KDU-ČSL

Lidovci uvádějí, že za jednu z priorit české evropské a zahraniční politiky považují regulaci migračních toků a  eliminaci ilegální migrace. „Zvýšíme finanční příspěvky do programů rozvojové pomoci,“ slibuje KDU-ČSL.

TOP 09

TOP 09 volá po nastavení přísnějších azylových pravidel v EU a jejich striktní dodržování. Strana by také chtěla by také zajistit kontroly vnější hranice Schengenu: urychlené vytvoření pohraniční a pobřežní stráže EU v dostatečné kapacitě je klíčové k zachování naší bezpečnosti. Podporuje také vytvoření mimoevropských azylových center pod mezinárodní ochranou.

Mluví také o tom, že je třeba zahrnout migraci do operací prováděných v rámci společné zahraniční a bezpečností politiky EU. „Evropa je garantem nejen naší prosperity, ale i bezpečnosti. Vystoupení České republiky z Evropské unie příliv uprchlíků nevyřeší. Znamenalo by to nejen ztrátu všech pěti unijních svobod, ale také pád do obrovského geopolitického vakua, které by nás vedlo do sféry ruského vlivu. I pouhé vystoupení z schengenského prostoru či jeho rozpad by pro nás znamenal ekonomickou katastrofu,“ varuje před podobnými nápady TOP 09.

Piráti

„Hájíme racionální přístup v řešení uprchlické krize - odmítáme extrémní požadavky, podpoříme pomoc co nejblíže místům konfliktů či humanitárních krizí,“ hlásají piráti. Uprchlická vlna podle nich ukázala, že evropská pravidla vyžadují změnu, protože Dublinský systém nefunguje. „Piráti nepovažují za řešení kvóty, ale apelují na evropskou solidaritu s přetíženými státy a na společný evropský postup. Extrémní požadavky, jako potápění lodí uprchlíků na jedné straně a přijímání všech imigrantů na straně druhé, nejsou řešením současné situace,“ uvádí strana.

Piráti souhlasí se zavedením jednotného azylového řízení, kde by členské státy vymezily preferované skupiny migrantů a migranti preferované cílové země. „Uprchlík musí mít zaručeno přijetí, ale nikoliv do konkrétního státu. Pro ujasnění uvádíme, že se toto stanovisko týká válečných uprchlíků, kteří se bojí o život a rodinu a politických uprchlíků, pronásledovaných pro své názory," uvádí strana s tím, že se tyto návrhy netýkají ekonomických migrantů. 

„Migranti chtějí získat azyl v bohatších zemích, proto se tam snaží dostat bez ohledu na pravidla, mj. i přes území České republiky, která si dobrovolně stanovila, že přijme 1 500 uprchlíků. Tento počet není nijak závratný - naši Evropští sousedé potřebují pomoc,“ dodávají piráti, kteří v tomto směru mají vypracovaný velmi podrobný plán.

STAN

Starostové a nezávislí uvádějí, že migraci chápou coby následek, nikoliv příčinu mezinárodní nestability. „Veřejně konstatujeme, že zásadními partnery jsou státy euroatlantického prostoru, se kterými ČR sdílí základní hodnotový rámec. Budeme tak klást důraz na prevenci a předcházení konfliktů efektivním zacílením rozvojové pomoci a zahraničněpolitické spolupráce. V případě eskalace napětí je nutné využít všech dostupných nástrojů krizového managementu (mírové mise apod.) s důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení konfliktu. Včasná prevence migrace je účinnější a levnější než řešení jejích následků. Zároveň předpokládáme větší a koordinovanější ochranu vnějších hranic EU,“ volá STAN.

SPD

SPD varuje, že probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který podle nich v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. „Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má  národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Nahlas říkáme, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegiem. Pokud někdo chce u nás pracovat a žít, musí respektovat naše hodnoty a přizpůsobit se,“ uvádí strana Tomia Okamury.

Strana proto požaduje přísné podmínky imigrační politiky České republiky. „Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod  islámských náboženských fanatiků,“ říká SPD. „Odmítáme jako nepřijatelné, aby imigranti stáli nad zákonem, jak to vidíme v sousedních zemích. Prosadíme, aby zákony platily pro všechny stejně! Český stát se musí jasně přihlásit k odpovědnosti za vnitřní i vnější bezpečnost země a svých občanů,“ dodává strana, která chce změnit podmínky českého členství v EU. V té souvislosti žádá plnou suverenitu v otázce imigrace.

SPO

SPO hovoří o tom, že je nezbytné zpřísnit jak imigrační politiku, tak kontrolu ze strany úřadů práce a Státního úřadu inspekce práce, protože „při rostoucí vlně imigrantů do celé Evropy poroste dramaticky i riziko negativních jevů na trhu práce jako je práce na „černo", tlak na neoprávněné snižování odměny za práci, daňové úniky a výrazný nežádoucí nárůst komplexu sociálních dávek“.

„SPO je stranou, které jsou cizí jakékoliv předsudky či fobie vůči jiným národům a zemím. Zahraniční i bezpečnostní politika ČR se musí opírat o historické zkušenosti, zejména nezvratnost výsledků 2. světové války, ale musí čelit i takovým novým globálním rizikům, jako je nestabilní světová ekonomika, klimatické změny či imigrace z kulturně odlišných zemí,“ uvádí ve svém programu.

Za největší hrozbu pro bezpečnost ČR a stabilitu jejího politického, ekonomického a sociálního systému považuje SPO neřízenou masovou migraci milionů obyvatel ze zemí, jejichž kultura, životní styl, sociální cítění a náboženství jsou podle strany s naší kulturou, hodnotami a stylem života zcela neslučitelné, na území Evropy. „Pokračující migraci vnímáme jako vážné ohrožení samotné existence naší země a zásadní hrozbu pro bezpečnost, majetek i životy našich občanů,“ uvádí SPO.

Realisté

Realisté volají po naprostém odmítnutí nelegální migrace. Klíčem je podle nich důsledná kontrola vnějších hranic. „S ohledem na naše postavení uprostřed Evropy se ČR musí na této ostraze aktivně nebo alespoň finančně podílet. V České republice samotné však musí platit princip nulové tolerance vůči ilegální migraci. Pašeráky lidí je třeba exemplárně trestat. Také je nezbytné učinit všechno pro to, aby české bezpečnostní složky mohly v případě potřeby efektivně kontrolovat naše hranice. K tomu musíme použít všechny dostupné síly a technické prostředky. Pokud se rozhodneme uprchlíky přijmout, musí se zcela přizpůsobit našim pravidlům, především v oblasti jazykového vzdělání, sociálního začlenění a pracovního zapojení,“ uvádí strana.

Stát podle Realistů musí sice zamezit veškeré ilegální migraci, ale současně musí umožnit jednodušší a rychlejší proces legálního přijímání zahraničních pracovníků. „Je v našem národním zájmu získávat talentované zahraniční vědce, schopné manažery, investory, studenty, ale i vysoce kvalifikované pracovníky, především ze zemí, které jsou nám kulturně blízké a garantují rychlé a úspěšné začlenění takových cizinců do naší společnosti,“ píše se v programu strany.

Zelení

Zelení mají v programu slib, že zřídí plnohodnotné ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a migraci. „Tzv. uprchlická krize v roce 2015 odkryla zásadní nedostatky v azylových systémech států EU. Tato skutečnost ohrožuje životaschopnost celého Schengenského prostoru a princip volného pohybu osob uvnitř EU. Reforma je proto nezbytná,“ uvádí zelení.

Evropskou azylovou politiku je podle strany třeba dlouhodobě budovat na principu solidarity jak s lidmi prchajícími před válkou a pronásledováním, tak mezi členskými státy navzájem. „Zároveň však podporujeme důslednou identifikaci všech příchozích a zavedení nezbytných opatření tak, abychom minimalizovali bezpečnostní rizika plynoucí z nekontrolované migrace. Klíčové je odstranit současné propastné rozdíly v úspěšnosti azylových žádostí i průběhu samotných řízení mezi jednotlivými členskými státy," uvádí strana.

Zelení také tvrdí, že by se Česko mělo více zapojit. „Dále je neudržitelné, aby valnou většinu žádostí o mezinárodní ochranu řešilo pouze několik málo nejexponovanějších, navíc politicky křehkých a ekonomicky slabších zemí. Je potřeba, aby i ČR navýšila svůj díl odpovědnosti. S přijímáním a integrací uprchlíků a uprchlic máme dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Ve spolupráci veřejných institucí a nevládního sektoru se každoročně můžeme bez obtíží postarat přinejmenším o několik tisíc příchozích.

Svobodní

Svobodní byli proti Lisabonské smlouvě mj. proto, že podle nich umožňuje přehlasování ČR, pokud jde o azylovou politiku. „Státní hranici považujeme za důležitý atribut suverénního státu a stát musí mít právo říci, koho vpustit na své území chce a koho nikoliv. Je třeba se vyvarovat problémů, které kvůli neobezřetné přistěhovalecké politice mají v Nizozemí, Francii, Německu a jinde. Na druhé straně je potřeba umožnit dlouhodobý pobyt někomu, kdo se k nám např. vdá nebo zde jako cizinec pracuje. Jsme ale zásadně proti řízené migraci, která by měla řešit nějaký jiný problém. Kupříkladu myšlenku, že potřebujeme více přistěhovalců, aby nezkrachoval penzijní systém založený na průběžném financování, považujeme za nebezpečné sociální inženýrství," uvádí strana. 

Vstupte do diskuze (24)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Děti a vnuci emigrantů možná budou moci snadněji získat české občanství

19.07.2018 21:51 Praha – Děti a vnuci lidí, kteří v minulosti odešli ze země do zahraničí, zřejmě budou mít možnost…

Krčál rezignoval na funkci předsedy krajské organizace ČSSD na Vysočině

19.07.2018 21:44 Aktualizováno Jihlava - Petr Krčál, který rezignoval na funkci ministra práce a sociálních věcí, skončil také na…

Senátoři nakonec Mašínovou ani Remka na státní vyznamenání nenavrhnou

19.07.2018 20:51 Praha – Senát nakonec prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání nenavrhne ani sestru…

Senátoři schválili zavedení evropského vyšetřovacího příkazu

19.07.2018 20:29 Praha – Senátoři schválili zavedení evropského vyšetřovacího příkazu podle unijní směrnice.…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější z Domova

reklama
reklama